Prodloužení termínu přihlášení projektů

Prodloužili jsme termín odevzdání projektů o jeden týden, tzn. do 9.4.2017 23:59:59.