Czech StudNET Awards
Czech StudNET Awards 2017
Ukaž, co v tobě je!
Zjistit více

Kategorie soutěže

Využití IT ve sféře businessu

Sem patří všechny projekty, které vznikají v rámci firem nebo/a mají reálný komerční potenciál. Mohou to být různé informační systémy (nebo i jejich části), nové aplikace, IT služby, různá elektronická zařízení se SW součástí apod. Pokud budeš váhat, zda sem tvůj projekt spadá nebo ne, zkus si odpovědět na otázku, jestli může pomoct nějaké firmě vydělávat peníze. Pokud ano, jsi tu správně.Nová média - komunikační strategie

Jak využívat nová média, aby sloužila našim cílům? Do této kategorie patří: tvorba webu, propagačního videa (youtube), sociální média, on-line kampaně,... Výtvory by neměly být pouze technicky dokonalé, ale měly by odpovídat i principům internetového marketingu. Čím komplexnější kampaň bude, tím lépe. I v této kategorii se už dají najít firmy, které ti mohou hodně pomoci.Mobilní zařízení

Jedna z nejatraktivnějších a nejperspektivnějších oblastí současného IT. Patří sem cokoliv určeného pro mobilní zařízení: hry, nástroje, mobilní aplikace... Zkrátka cokoliv co tě napadne a bude běhat na mobilu nebo tabletu.NOVINKY


23
duben

Výsledky Czech StudNET Awards 2017

Tak nám skončil letošní StudNET. A tak nezbývá než trošku bilancovat. Co se nám podařilo? Podařil...

18
duben

Program finále Czech StudNET Awards 2017

Kromě opravdu zajímavých projektů se můžete těšit na možná ještě zajímavější přednášky. Přednášky...

18
duben

Postupující do finále Czech StudNET Awards 2017

A je to tady. Už známe postupující do pátečního finále. V kategorii Využití IT ve sféře businessu...Generálním partnerem soutěže je společnost Foxconn.

Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta.

Zaregistruj se na přednášky!


Přihlas svůj projekt. Dej o sobě vědět!

Propozice soutěže Czech StudNET Awards 2017

Cílem soutěže je

1. Podněcovat širokou skupinu středoškoláků prostřednictvím řešení praktických projektů z oblasti informatiky k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat.
2. Napomáhat k síťování středoškoláků se zájmem o IT s firmami a vysokými školami zabývajícími se informačními technologiemi.
3. Podněcovat a podporovat středoškolské studenty v jejich vlastním podnikání.
4. Napomáhat k propagaci zajímavých středoškolských projektů z oblasti IT v médiích.

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být jednotlivec, který navštěvuje v době soutěže denní studium jakékoliv střední školy. Soutěže se mohou účastnit také týmy (maximálně tříčlenné). Všichni členové týmu musí splňovat výše zmíněnou podmínku středoškolského studia.

Soutěžní projekt

Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z oboru IT do jedné ze tří kategorií:

Využití IT ve sféře businessu,
Nová média - komunikační strategie,
Mobilní zařízení

Při práci na projektech je možné (a žádoucí) spolupracovat s odborníky z firem a jiných institucí. Musí být ale prokazatelný podíl účastníků na řešení projektu. Účastníci, kteří postoupí do prezenční části soutěže, sami představují své projekty porotě a odborné veřejnosti.

Přihláška do soutěže

Elektronickou přihlášku do soutěže vyplní zájemce nebo tým na těchto webových stránkách v sekci Registrace projektu. V elektronické přihlášce se vyplňuje především webová adresa projektu. Na stránkách projektu by měl být dohledatelný jeho zevrubný popis.

Přijetí do soutěže - termíny

Projekt je nezbytné přihlásit do 2. dubna 2017, 23:59:59.

Autoři nejlepších projektů z každé kategorie postoupí do národního kola. Národní kolo Czech StudNET Awards 2017 se koná 21. dubna 2017 v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice od 8:30 do 14:00.

Hodnocení projektů

Pořadatel soutěže sestaví hodnotitelskou komisi, která všestranně posoudí kvalitu projektu. Z došlých projektů vybere pět nejlepších, které postoupí do národního kola. Zde budou mít soutěžící příležitost svůj projekt představit porotě a odborné veřejnosti v desetiminutové prezentaci. Odborná porota projekty zhodnotí a stanoví jejich celkové pořadí v každé kategorii.

 

Odměny v soutěži

1. místo v každé z kategorií získá peněžitou částku ve výši 5.000,- Kč.
2. místo v každé z kategorií získá peněžitou částku ve výši 3.000,- Kč.
3. místo v každé z kategorií získá peněžitou částku ve výši 2.000,- Kč.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice navíc poskytne vítězům ve všech kategoriích stipendia, pokud se rozhodnou studovat na této fakultě.

Společnost Foxconn předá Hlavní cenu generálního partnera nejlepšímu projektu napříč kategoriemi.

Kontakty na pořadatele
Ing. Jiří Formánek
e-mail: studnet@delta-skola.cz
tel.: 466 611 106

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice ve spolupráci
s Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
vyhlašují III. ročník soutěže Czech StudNET Awards.